default-logo

PROGRAM 15. Stručnog sastanka medicinskih biohemičara/biokemičara Bosne i Hercegovine

24.05.2016
0P R O G R A M

03.06.2016. godine

10:00 – 10:30

Prijava sudionika


10:30 – 11:00

Karakterisike trombocitnih pokazatelja kod pacijenata na hroničnom  hemodijaliznom tretmanu sa trombozom arterijsko-venske fistule

Nermina Klapuh-Bukvić

Sarajevo


11:00 – 11:30

Filozofija savremenog koncepta kvalitete

Verica Milatović- Jezdić

Beograd


11:30 – 12:00

Profesionalni rizici kod zaposlenih u laboratoriji

Velibor Canić

Beograd


12:00 – 12:30

Kafe pauza


12:30 – 13:00

Najnoviji trendovi kod  određivanja  HbA1c  i analitike urina

Beata Saeger

Arkray


13:00 – 13:45

Uparavljanje zahtjevima medicinsko-laboratorijskih testiranja. Izaberimo svrsishodno!

Emir Hondo

Tešanj


14:00

Ručak